Besiktning av skorstenen

Att genomföra besiktning skorsten är en grej som borde göras rätt omgående, för att det är bra att med jämna mellanrum kontrollera detta, då det är en viktig del när det kommer till ens säkerhet. Numera är det rätt vanligt att man ser till att elda oftare i ens hem istället för tidigare, och den största anledningen till detta är att man vill skapa en mysfaktorn som man får med eldning.

Hur ofta ska en skorstensbesiktning utföras?
Det här är en fråga som många ställer sig, men det man ska tänka på är att säkerhetsaspekten när det kommer till eldning i bland annat eldstäder är oerhört viktig, samt så brukar de flesta alltid se till att en trygg eldning alltid brukar tas förgivet. Trots detta är det många eldstäder samt rökkanaler som inte alls uppfyller de krav samt regler som finns för dem idag, och det är något man bör se över i så fall.

När ska skorstensbesiktning genomföras?
En skorstensbesiktning ska genomföras vid alla tillfällen som går. Ett exempel på när detta ska genomföras är om du ser till att köpa en bostad som har en eldstad eller en skorsten ska man se till att genomföra en besiktning. Är det också som så att i ditt hem finnns en ny eldstad installerad ska även detta genomgå en besiktning av en besiktningsman som är utbildad. Men även under vintern då det eldas mycket är det ett bra sätt att olyckor förebyggs och att eldningen kan bli säker.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *