Schakt i Norrtälje

I Norrtälje är det företaget Norrtälje Schakt som utför schakter och markarbeten i allmänhet. De grundades 1983 och drivs idag av Lennart Berggren. Utöver schakt genomför de dränering, trädgårdsanläggning, husgrunder, avloppsarbeten och försäljning av till exempel matjord.

Om man vill anlita företaget har de gjort det lätt för dig som kund, det gäller att bara fylla i ett formulär på deras hemsida så kontaktar de dig inom kort.

Att själv uföra ett schakt i Norrtälje
För att kunna genomföra ett schakt eller grävarbete krävs det att du har ett tillstånd, i synnerhet om det genomförs på en allmän platsmark – detta är mark som tillhör kommunen eller vägområden, vägar eller gator som kommunen äger. När arbetet är slutfört ska nät, ledningsägare, beställare se till att få en besiktning av arbetet som utförts. Denna slutbesiktning ska beställas genom inloggningsfunktionen i e-tjänsten på Norrtälje kommuns hemsida.

Innan ett tillstånd för schakt Norrtälje ges måste personen som är ansvarig för beställningen genomföra en förbesiktning av berört område tillsammans med kommunen.

Att tänka på med schakt
För att ha en säker och bra arbetsmiljö förutsätts det att man arbetar på ett förebyggande sätt och

har en genomtänkt plan för schaktet. Alla som medverkar i ett projekt ska samverka och vara delaktiga i arbetet, så att man åstadkommer en komfortabel och säker arbetsmiljö. Alla arbetare på arbetsplatsen ska ha kunskaper om riskerna som finns med arbetet, och även hur de kan reduceras.

När det kommer till byggnader med källarplan, byggnader i stadsmiljö och i allmänhet tunga byggnadsverk krävs det djupa schakter. Detta kan föra med sig problem med stabiliteten. Det krävs därför noggrann planering. Är det mer komplicerade omständigheter kan stödkonstruktion krävas för schaktväggar. För de enkla schakter kan lutande slänt användas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *